Avtalsskrivande

Att upprätta kontrakt innebär egentligen bara att köparen och säljaren skriver ner på papper allt som man faktiskt kommit överens om.

Alla överenskommelser skall vara skriftliga
När säljaren och köparen samtalar kring husköpet görs hela tiden små överenskommelser. Bit efter bit av husbygget växer fram. Först är det kanske hustypen som diskuteras och sedan kommer inredningen och sist detaljerna. Vissa saker blir man överens om direkt och andra vill man kanske fundera över. Efteråt kan det vara svårt att få en klar bild över alla punkter som diskuterades. Avtalsskrivandet kan därför ses som en bekräftelse på det som beslutades. Just detta som finns nedskrivet har också en prislapp, nämligen kontraktssumman.

Kontraktet är ett avstamp
Alla överenskommelser ska finnas med i kontraktet. Även mindre viktiga saker som beslutats eller uppgifter som meddelats under diskussionerna ska skrivas ned. Annars blir det svårt att efteråt komma ihåg allt man talat om. Det är då lätt att ha olika åsikt om vad som egentligen överenskommits. Risken för missförstånd är uppenbar. Ofta står det i kontraktet att alla överenskommelser fram till kontraktsdatum bekräftas i avtalet. Det innebär att om det finns överenskommelser vid sidan av så gäller de i princip inte längre. Skriv därför in dessa i det slutgiltiga kontraktet.

Efter avtalet
De överenskommelser som man gör efter att kontraktet är skrivet är också viktiga att avtala skriftligt. Även små beställningar kan man skriva ned och få ett godkännande på papper.

En eller flera parter
EN avtalspart har du om du väljer att skriva kontrakt med EN leverantör om samtliga arbeten fram till färdigt hus.

Om du valt att anlita flera parter för att leverera och bygga ditt hus är det bra att se till att alla avtal skrivs nästan samtidigt. Alternativet är att du minst försäkrar dig om att det finns företag till alla arbeten som skall utföras och att de är beredda att börja vid den tid som behövs. Varje part skall göra sin del i byggprocessen vid avtalad tid. Därför måste någon ta samordningsansvar för ditt husbygge. Vanligt är att det är byggentreprenören.

Viktigt om avtal
När det är dags att skriva under kontraktet ta god tid på dig att läsa igenom villkoren. Det finns villkor i kontraktet som rör just ditt hus. Till kontraktet hör standardavtal – AA94, Allmänna avtalsvillkor 94 och ABS05. De skall bifogas respektive kontrakt och villkoren i dem gäller kompletterande. Om ett kontrakt inte hänvisar till något av dessa standardavtal gäller Konsumentköplagen i stället för AA94 för din husleverans och Konsumenttjänstlagen i stället för ABS05 för de arbeten du skrivit kontrakt om. Om du skriver kontrakt med ABS05 som grund, skall du också ha ett 10-årigt konsumentskydd som består av en byggfelsförsäkring och en färdigställandeförsäkring eller en bankgaranti.

Ställ frågor till din avtalspart om något är oklart. Kontrollera också att varje avtalspart är F-skatteregistrerad och har de försäkringar som skall finnas enligt kontraktet. Du är medförsäkrad. Din avtalsparts försäkring är till för att skydda dig. Även den som utför ett litet arbete kan tillfoga stor skada, så försäkring är viktigt.

Du har rätt att kräva säkerhet i form av bankgaranti från den som skall utföra arbeten på ditt hus.

Om Du har flera avtalsparter, är det också viktigt att se vad som ingår i varje avtalsparts åtagande. Innehåller leveransdeklarationen allt som ni kommit överens om? Omfattar entreprenaden alla de arbeten som ni kommit överens om? Nu är rätt tid att fråga, fråga, fråga!