Du som bestämt dig att bygga hus

Du kommer att få många erbjudande om att både leverera och bygga ditt hus. För dig är det en trygghet i att alla husleverantörer på den här siten har överenskommelser med krav om att uppfylla regler från bland andra Konsumentverket, Boverket och finansieringsinstitut.

– Vi vill hjälpa dig att göra din största affär till din bästa affär!

Var inte för otålig!
När du nu bestämt dig kan du känna dig otålig och vilja sätta igång direkt. Inredningskatalogerna ligger framme och du vill se spaden i marken så snart som möjligt. Det är gott och väl, men glöm inte att slutresultatet är beroende av förberedelserna. Här kan du därför informera dig om byggprocessen. Det handlar bl a om vad som händer innan byggstarten, avtalsskrivande, byggnationen och besiktning. Med andra ord, viktiga hållpunkter för dig som ska bygga nytt hus.

Välj rätt hus
När tomtfrågan är löst gäller det att välja rätt hus, vilket inte alltid är så enkelt. Monteringsfärdiga trähus finns i många olika utföranden. Vissa passar bäst för den som vill göra mycket arbete själv, medan andra husföretag har lösningar för den som inte vill bekymra sig om själva byggandet. En del tillverkare kan leverera hus i flera stadier eller olika mycket färdigbyggda, från byggsats till nyckelfärdigt hus.

Rätt hus för tomten
För varje område finns bestämmelser som reglerar hur tomterna får bebyggas, t ex med 1-plans eller 1 1/2-planhus, friliggande eller sammanbyggda. Vidare kan det finnas krav på taklutning, husets maximala storlek och dess placering på tomten. Rätt hus måste också passa till tomtens utseende och läge. Många hänsyn måste tas redan när det gäller husets anpassning till tomten.

Rätt hus för byggandet
Skälet till så många varianter är att inget sätt att bygga är det enda rätta för alla köpare. Alla sätt har sina för- och nackdelar, som är mer eller mindre viktiga för olika köpare. Alla har olika syn och förutsättningar med t ex tid, intresse, pengar och kunskap. Det kan vara klokt att lyssna på argument från representanter från flera olika husföretag för att få för- och nackdelarna allsidigt belysta.

Be om en leveransdeklaration för att lättare kunna jämföra de olika alternativen. Leveransdeklarationen beskriver vilka material, arbeten och andra åtaganden som ingår respektive inte ingår i husleveransen.

Rätt hus för avtalen
För många avtal som ingås gäller särskilda villkor. Det handlar om detaljerade regler om bl a betalning, leveranstid, ansvar, garantier och reklamationer.

Rätt hus för plånboken
Med risk för att vara tjatig – tänk på just DIN ekonomi. Produktionskostnad, driftkostnad och låneupplägg är avgörande för att husköpet skall underlätta och inte försvåra det för er att leva just det liv ni har lust till. Förköp er inte!

Att köpa nytt hus är ansvarsfullt
Den som bygger sig ett hus vill förverkliga sin egen dröm om ett boende. Att låta bygga ett småhus skiljer sig från alla andra affärer man gör. Ju mer man förstår av processen och ju fler medvetna beslut man fattar, desto nöjdare blir man när man flyttar in.

Den här delen av marknadsplatsen är avsedd som en handledning i att köpa hus. När du sätter igång en byggprocess kallas du Byggherre. En Byggherre har ett övergripande ansvar för byggprocessen gentemot myndigheterna. Detta beror på att det är Byggherren som bestämmer över byggprocessen och påverkar husbygget genom de beslut han fattar. Byggherren bestämmer över husets utseende inom de tillåtna ramarna och bestämmer vilka som deltar i byggprocessen.

Det är också Byggherrens ansvar att lagar, föreskrifter och tekniska specifikationer följs. Därför är det viktigt att ha seriösa och välkända avtalsparter med sig genom byggprocessen. De kan genom entreprenadavtalen avlasta Byggherren en del av hans ansvar, och har också förmågan att fullfölja vad de lovar.

Före köpet
Det finns ett stort utbud av hus, och det är bra att tidigt fundera över hur just du vill att ditt småhus ska se ut. Det är dina önskemål som är utgångspunkten för valet av hus.

Husföretagens representanter är till för dig. Varje husköp är unikt och varje fråga är viktig. Tveka därför inte att fråga, och kräv information så tidigt som möjligt i byggprocessen. Det kan bespara dig både oro och pengar.

Tänk till först – skriv sedan
Du som husköpare bör alltså först vara säker på vad du vill ha innan du träffar ett avtal med ett husföretag. Avtalet skall skriftligen nedtecknas i ett kontrakt med samtliga villkor som gäller för köpet. Kontraktet förebygger missförstånd mellan dig som köpare och husföretaget som säljare. Alla överenskommelser och löften skall vara skriftliga och undertecknade av både dig och den part du kommit överens med.

Med kloka avtal – ingen jurist
För en utomstående kan en husaffär framstå som en snårig avtalsdjungel. I branschen kan husföretag och säljare prata om tex delad entreprenad, totalentreprenad eller generalentreprenad. Du som husköpare kanske inte förstår så mycket och sätter ditt namn på ett papper i blind tillit till säljaren för att inte framstå som okunnig. Gör inte det!

Undvik kommande problem genom att skriva begripligt. Använd normala ord och skriv som vi talar. Be säljaren att få förklarat avtalet punkt för punkt. Håll också tät kontakt med säljaren efter avtalsskrivandet.

Minimera risken att problem uppstår genom att följa de standardrättsavtal och entreprenadavtal som husföretagen normalt arbetar efter.