Entreprenadformer

Vi presenterar här tre olika typer av entrepenadsformer:
Totalentreprenad, Generalentreprenad och Delad entreprenad.

Dessa tre kan i korthet beskrivas så här:

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag.
Totalentreprenören ansvarar för projektering, upphandling av material samt eget arbete och underentreprenörernas. Det skiljer dock en del på vad som ingår i totalenrepenaden mellan olika hustillverkare så var noga med att kontrollera vad som ingår.

Totalentreprenad innebär ett kontrakt men kan se ut på två sätt:
1) Kontraktet tecknas med en hustillverkare som ansvarar för projektering, ritningar och konstruktion, alla underentreprenörer, allt material samt åtar sig allt arbete.
2) Kontraktet tecknas med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant och anvarar för samma saker som i punkt 1.

Generalentreprenad innebär att du själv kan handla upp underentreprenörer och sedan överlåta ansvaret till en generalentreprenör, vanligen byggentreprenören. Du kan även låta den utvalda generalentreprenören handla upp underentreprenörer själv. Generalentreprenören  ansvarar sedan ensam gentemot beställaren såväl för sina egna arbeten som för underentreprenörernas. Ofta ingår inte projektering i detta alternativ.

Delad entreprenad innebär att du skriver separata kontrakt med de olika delentreprenaderna. Beställaren upphandlar de olika delentreprenaderna så som byggnads, VVS, elentreprenad etc. var och en för sig och har också samordningsansvaret.
Ibland används dessa benämningar på annat sätt i branschen. Det viktiga för dig är att ha koll på hur många parter som är inblandade i bygget, vem bär ansvaret för de olika delarna, och vad varje avtal innebär.