Vad menas med energibehov och hur räknas detta ut?

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara “nära-nollenergibyggnader”.
Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa.

Energiprestanda/byggnadens specifika energianvändning baseras på följande:
byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2, år. Hushållsenergi eller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande
krav på värme, varmvatten och ventilation inräknas inte.

Här kan du läsa mer om detta från Boverket:
Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Du kan göra mycket för att minska behovet av värme/energibehov i ditt blivande hus.
Du kan välja ett hus som är isolerat bättre eller värma upp det på ett energieffektivare sätt.
Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker.
Hur är huset byggt? Var i landet bor du? Hur mycket värme du behöver?

Huset behöver ett bra klimatskal, det vill säga väggar, tak, golv och fönster,
för att värmen ska stanna kvar längre i huset.

Det du också kan påverka i ditt husval förutom skalet/isoleringen av huset är val av vattenuppvärmning till varmvattnet och vilken uppvärmningstyp huset har.

Det svenska genomsnittshuset 2009 med en boyta om 149 kvadratmeter hade en total energianvändning om
23 980 kilowattimmar per år varav hushållsel var 6 000 kilowattimmar per år, varmvattenuppvärmning 4 500 kilowattimmar per år och uppvärmningen var 13 480 kilowattimmar per år.

I BBR (Boverkets byggregler) ställs ett övergripande krav som innebär att byggnader inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. Regeln gäller den energi som vid normalt brukande levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Byggnadens energianvändning under ett år divideras sedan med antal m2 uppvärmd area (Atemp). Resultatet benämns specifik energianvändning och har enheten kWh/m2 och år. Kravet på specifik energianvändning är olika beroende på var i Sverige byggnaden är belägen, om det är en bostad eller lokal, och om den värms upp med el elle inte. Du kan läsa mer om detta här: energihushållning i BBR.

Vill du veta mer kan du kontakta Bostadsverket, Energimyndigheten eller din lokala Energi-och klimatrådgivning som ska tillhandahållas av din kommun.

 

 

energi hus