Tomtköpet

För att kunna bygga ett hus så måste du naturligtvis ha en tomt. Under fliken tomter hittar du tomter som ägs av trähusföretag eller byggherrar. Du köper i ena fallet både tomten och ett hus av företaget och i andra fallet endast en tomt med möjlighet att uppföra en byggnad på tomten. Hur huset skall se ut diskuterar du med företagets representant alternativt byggnadskontoret i din kommun (för att få veta vad detaljplanen föreskriver för typ av byggnad).

Var vill du bygga?
Vissa kommuner har tomter till salu. Det finns också privatägda tomter. Observera att för köp av tomt gäller särskilda juridiska regler.

Har du redan en tomt så vet du säkert också vad du får bygga på tomten. Nästan alla tomter har begränsningar för hur stort och högt huset får vara. Hos kommunen finns de uppgifter du behöver för att kunna planera ditt hus. Du kan även be en representant ta fram dessa uppgifter så att du vet vad för slags hustyper som kan bli aktuella för just den aktuella tomten.

Har jag råd att bygga huset?
Gör en kalkyl som hjälper dig att fundera kring ekonomin både i byggprocessen och det färdiga huset. Det är också viktigt att tala med banken och undersöka hur mycket pengar du komer att kunna använda till husbygget.