Garantitiden

2 – årsfrist

Efter slutbesiktningen börjar 2- årsfristen löpa.

Om man som byggherre vill utföra en besiktning efter 2 år så ska man i god tid kontakta en besiktningsman. Det kan mycket väl vara samma som utfört slutbesiktningen, men det går också bra att kontakta en annan. Om annan besiktningsman än den som utfört slutbesiktningen ska utföra denna besiktning bör dock det försäkringsbolag som utfärdat byggfelsförsäkringen kontaktas för att godkänna denna besiktningsman. Ersättningen för besiktningen betalas av byggherren.

Vid besiktningen undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel och brister som uppstått under 2- årsfristen. I uppdraget vid besiktning ingår således inte för besiktningsmannen att utföra besiktning av eventuella kvarvarande arbeten från slutbesiktningen. Inte heller avser besiktningen de fel och brister som uppenbarligen fanns vid slutbesiktningen men då inte antecknades. Även vid denna besiktning kan du kräva att få avvikande uppfattningar antecknade i besiktningsprotokollet.