När du flyttar in

Själva entreprenadtiden, ansvarstiden, räknas från entreprenadens påbörjande till slutbesiktningen. Först då upphör entreprenörens ansvar för skador på sin del av husbygget. Man brukar säga att risken övergår på Byggherren, som ju då tar huset i besittning.

Om du inte genomför någon slutbesiktning, övergår ansvaret när du faktiskt flyttar in.

Adressändring!?
När du flyttar är det smidigt att anmäla din nya adress. Beställer du eftersändning samtidigt får du posten eftersänd till din nya adress och förtryckta flyttkort.