ABS -95, färdigställande- och byggfelsförsäkring

Fråga: Vi skall beställa ett hus från leverantör och anlita entreprenad själva. Entreprenörerna är kända hos husleverantören och har stor erfarenhet av deras hus. Banken kräver att det finns “färdigställandeförsäkring” och husleverantören har försäkrning hos GAR-BO, men denna försäkring täcker inte entreprenörerna och för att inte bli ståendes med ett halvfärdigt hus så undrar jag: 1. Vilken försäkring kan jag kräva av entreprenörerna? 2. Kan ABS-95 gälla för samtliga entreprenörer (VVS, El, snickeri o.dyl), eller vem omfattas av dessa villkor? 3. Ryms byggfelsförsäkring med i ABS-95? Svar: 1. Normalt tecknar även husföretaget försäkringen hos Gar-Bo för entreprenörerna, särskilt om de är välkända hos husföretaget. Kontakta husföretaget igen och fråga varför de inte tecknar försäkringen för entreprenörerna. 2. ABS -95 utgör allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, och reglerna i ABS -95 gäller för allt entreprenadarbete. 3. Byggfelsförsäkringen är inte med i ABS -95. Tag kontakt med husföretaget igen och diskutera de här frågorna!