Anbud kontra kontrakt

Fråga:
Vi har en fråga angående entreprenadavtalet. I vårt fall har det uppkommit en motstridighet mellan tecknat kontrakt och det ursprungliga anbudet. En post ingår i kontraktet men fanns inte med i anbuds- skedet,
varför entreprenören nu inte vill ta på sig ansvaret för denna post.
I  AB92 finns det en punkt 1§3 om motstridiga uppgifter där handlingarna rangordnas så att kontrakt gäller före anbud. I vårt fall gäller ABS95 och där finner vi inte motsvarande paragraf. Kan man hänvisa till AB92 ändå ?

Svar:
Det är kontraktet som gäller före anbudet. Under tiden mellan att ett anbud lämnas och ett kontrakt undertecknas kan det ju ske förändringar i förutsättningarna och detta skall ju regleras i kontraktet. AB92 kan Du däremot inte hänvisa till eftersom den är avsedd för näringsidkare till näringsidkare, utan det är ABS95 som Du kan använda Dig av.
Vem är det som förändrat förutsättningarna efter att anbudet blev lämnat? Är det Du eller entreprenören? Är det Du som gjort en förändring från de underlag som låg till grund för entreprenörens anbud och inte meddelat detta till entreprenören innan kontraktet skrevs har entreprenören ingen skyldighet i detta fall. Har ändringarna däremot varit kända för entreprenören skall detta givetvis ha ingått i hans anbud och därmed utföras av honom.