Avhjälpande av fel; husföretag eller entreprenör

Fråga:
Vi har köpt ett hus, totalentreprenad, klart juni 04. Besiktningsanmärkningarna är klara och allt betalt… Nu har det uppstått nya fel på huset. (Trägolven har börjar flytta på sig vilket innebär glipor, målning har spruckit mm.) Om jag tolkar alla bestämmelser rätt (Har läst ABS95 samt garbo) har vi rätt att successivt påpeka fel till säljaren under garantitiden. Vi tänker göra en garantibesiktning men vill inte vänta med allt tills dess.
Eftersom vi har haft mycket problem med både husföretaget och byggarna vill vi fråga om vilka rättigheter vi har innan vi tar kontakt.
1. Till vem ska vi vända oss med klagomålen, till husföretaget eller till den hantverkare som husföretaget har anlitat i sin tur?
2. Hur länge är det skäligt att sedan behöva vänta tills felen åtgärdas? Antar att detta inte kommer att ha hög prioritet med tanke på att vi inte “håller inne” med några pengar. Inte ens då vi gjorde det visade de något större intresse för att åtgärda felen.

Svar:
Du skall i första hand vända Dig till den part som Du har ett skriftligt avtal med. Har Du ett entreprenadavtal med en entreprenör skall Du vända Dig till denne. Om jag förstår Dig rätt så har Du träffat ett avtal med husföretaget som innebär en totalentreprenad, och därmed har Du avtalet med husföretaget. Då är det också husföretaget som Du skall ha kontakten med. Och gör det skriftligt.
Man kan säga att 2-3 månader är en rimlig tid eftersom felen inte har den karaktären som gör det omöjligt för er att bo i huset.