Avstyckning

Fråga:
I vilken ordning det är bäst att göra saker och ting om man ska få en bit av någons mark till att bygga hus på. Ska överlåtaren först stycka av tomten, innan man fixar gåvobrev och lagfart, eller går det smidigare om man först skriver ett gåvobrev, trots att man ej vet nya fastighetsbeteckningen eller exakta storleken, och sedan själv gör avstyckningen?

Svar:
Det bästa är att den styckas först och får en egen fastighetsbeteckning. Därefter kan ni reglera överlåtandet på det sätt som ni anser vara det bästa för er.