Brandvägg mot grannhus- kostnadsansvar

Fråga:
Jag har nyligen köpt ett hus från Modulenthus i Kalmar. När jag köpte huset fick jag ett pris för garaget. När grunden blev färdig fick jag veta att eftersom garaget var två meter från huset skulle det behövas en brandvägg mot huset för 6.000 kr. Jag tyckte att det var fel att jag inte informerats från början men gjorde inget väsen över det – och betalade.
Nu blev huset färdigt och vid besiktningen konstaterades att garagets andra vägg också måste brandskyddas därför att det ligger för nära grannen (en meter ungefär från tomtgränsen och 6 meter från huset). Nu anser jag att Modulent borde ta kostnaden eftersom de sålde mig ett garage för ett pris som inte gällde. De borde ju faktiskt veta vad som gäller enligt lag.
Vem anser ni bör ta kostnaden?

Svar:
Kostnaden borde definitivt tas av Modulenthus eftersom det är de som skall ha fackkunskaperna och redan från början bort känna till de regler som gäller.