Bygglov- överklagande

Fråga:
Min fru och jag begärde detaljplanen för det hus som vi blev intresserade av att eventuellt köpa och bygga till alternativt riva delvis och bygga om.

Efter att vi fått all dokumentation av kommunen köpte vi huset och med hjälp av en arkitekt ritade vi ett nytt hus som innebar delvis rivning av det
gamla huset. Därefter ansökte vi om rivningstillstånd och bygglov för nybyggnation vilket diskuterades i nära samråd med kommunen. Då huset visade sig ligga i en  kulturhistoriskt skyddad miljö gick ärendet upp i byggnadsnämnden. Dock fick vi ett positivt besked och satte omedelbart igång att bygga.

Nu har dock en granne överklagat beslutet till länsstyrelsen där han blandar in en hel del personliga åsikter och reflektioner men framförallt hävdar att vi lyckats få vårt bygglov genom att ansöka om rivningstillstånd och på så sätt fått bygglov.

Mina frågor är:
1. Hur mycket måste man riva när man fått rivningstillstånd?Kommunen har i stort sett sagt att vi kan riva så mycket vi behöver men kan behålla vissa delar av det gamla huset.
2. Hur ofta motsätter sig länsstyrelsen sig mot kommunens beslut när det gäller bygglov inom detaljplanerat område och där detaljplanen följts?

Såvitt jag kan läsa mig till så är detta i stort sett omöjligt då
detaljplanen bör vara bindande men jag är förstås nervös över detta då vi satsat alla pengar vi har i detta projekt.

Svar:
Spontant tror jag inte att Du behöver vara speciellt nervös. I ett sådant här fall är det högst troligt att Länsstyrelsen går på Byggnadsnämndens linje och då gäller fortfarande Ditt bygglov. Eftersom Du noggrant gått igenom ärendet med byggnadsnämnden har de ju verkligen gått på vad detaljplanen säger och då är det inte någon större risk att överklagandet går igenom.