Diffussionsspärr- rätt placering?

Fråga:
Vi håller som bäst på att få vårt hus byggt med planerad inflyttning till sommaren. Det är ett arkitektritat hus som byggs helt i lösvirke. Vi har nu haft en diskussion med snickarna angående placering av diffusionsspärr (plasten).
Konstruktionen är (utifrån och in) ytterpanel – utegips – dubbla stående regelverk med ca 22 cm tjock isolering (Isover) – liggande regelverk med ca 4,5 cm tjock isolering – råspont – gipsskivor – tapet!
Snickarna föreslår nu att plasten skall sättas mellan råsponten och gipsskivorna, för så brukar de göra. Själv är jag orolig att det blir för många hål i plasten då t ex för alla väggkontakter och strömbrytare för att inte nämna alla spikhål för tavlor och hyllor.
Var rekommenderar ni att man sätter plasten, mellan vilka skikt?

Svar:
Det är alldeles rätt som Du själv menar att det mest rätta stället att lägga diffusionsspärren, plasten, är mellan 45-skiktet och 220-skiktet, alltså mellan det stående och liggande regelverket. Då har man en helt obruten diffspärr och slipper punktera med elinstallationer mm.