Entreprenadavtal försening och förminskning av hus

Fråga:
Jag skrev avtal om att köpa en fastighet samt en entreprenad 2004-06-30. Fastigheten köpte jag för 1600000kr och entreprenaden som avser att färdigställa ett hus enligt ett av era medlemsföretags standard utifrån en sommarstuga för 1150000kr

Objektet skulle vara klart senast 30 veckor efter att bygglov beviljats, och det var klart 2004-07-30.

Vi var tvungna att flytta in 2005-02-26 för att vi hade sålt vårt gamla hus. Då hade 30 veckor redan gått, huset var ej besiktat och snickarna höll på för fullt.

Det var väldigt kallt ute och vi hade plywoodskivor som ytterdörrar. Sedan tog det några veckor tills att huset egentligen var beboeligt. Under tiden fram till besiktningen 2005-05-26 skedde vissa arbeten, dock efter många påtryckningar. Besiktningsanmärkningarna påbörjades i 2005-07-07 men är långt ifrån klara.

Vad kan jag kräva i förseningsvite? Huset har successivt blivit mer och mer klart men som sagt det återstår en hel del.

Huset skall enligt köpeavtalet vara 141,9 kvm men är endast 136,5 kvm vad ska jag kräva för ersättning för det?

Svar:
Om det finns upprättat ett skriftligt entreprenadavtal mellan dig och entreprenören skall det av det framgå hur en försening skall regleras. Finns det inget skriftligt avtal eller om det inte i det framgår vilken storlek vitet har så har du väldigt små möjligheter att få ut någon ersättning. Men om det framgår av avtalet vad vitet är för en försening skall du skriva till entreprenören och begära den summa som du rätteligen borde få.

Sak samma gäller arbetena med besiktningsanmärkningarna. Normalt har en entreprenör 3 månader på sig att färdigställa dessa. Om så inte sker kan man ha rätt till viss kompensation. Skriv även här ett brev till entreprenören och presentera dina krav.

Vad gäller den mindre storleken på huset undrar jag bara, hur har det blivit så?  Det framgår väl av ett bygglov som du har på huset hur stort det skall bli. Har inte entreprenören följt ritningarna? Om inte entreprenören följt ritningarna kan du begära ersättning för att han byggt huset mindre. Räkna med ett pris på c:a 10.000:- per kvadratmeter så borde du kunna begära en reducering av storleksordningen 50.000:-