Fast pris

Fråga:
Vi funderar på att köpa hus på entreprenad och läste att ”eventuella skatte- och avgiftshöjningar kan tillkomma” utöver det ”fasta priset som gäller i ett år från beställningsdatum”. Är detta något som alla husleverantörer skriver in, och vad kan det innebära?
Vad bör vi mer tänka på när vi köper ett helt koncept, sk. nyckelfärdigt hus från en modulhustillverkare? Är det något mer än ABS-95 vi bör känna till i denna djungel vad gäller lagar?

Svar:
Den klausulen som Du nämner skrivs säkert in i alla avtal hos husleverantörerna. I första hand gäller det ändringar i momssatser eller andra skatter eller avgifter som myndigheterna  kan komma att besluta om.
Det är mycket att tänka på innan man skriver under ett kontrakt. Så att specificera något är svårt. Däremot är det nu ett krav att använda ABS 05 om ni inte redan har skrivit ett kontrakt eller haft samrådsmötet. ABS 95 gällde i det sammanhanget fram till 31 december 2004. Vad som är viktigt innan ni skriver under ett avtal är att allt tidigare som ni blivit överens om muntligt skall nu vara skriftligt. Dessa överenskommelser skall även undertecknas av båda parter, både ni och entreprenören eller leverantören.