Följer samtliga husfabrikanter något som heter AA-94 vid försäljning av byggsatser?

Fråga:
Följer samtliga husfabrikanter något som heter AA-94 vid försäljning av byggsatser?

Svar:
I alla fall använder företagen inom Sveriges Trähusfabrikers
Riksförbund (STR) dessa villkor vid försäljning av byggsatsen. Om det är fråga om en entreprenad används i stället ABS-95 eller konsumenttjänstelagen.