Försäkring för arkitektritat hus

Fråga:
Vi kommer att bygga ett arkitektritat hus och skulle bli tacksamma om ni kan berätta lite för oss om det finns någon slag byggförsäkring, och hur man i såna fall skaffar den. Ingår en sådan försäkring i byggkreditiv, och vilken ansvarförsäkring ska jag kräva av entreprenörer, kvalitetsansvarige och arkitekten?

Svar:
Det framgår inte på vilket sätt du skall bygga huset. Om du köper huset och färdigställandet, entreprenaden eller entreprenader, av ett husföretag så ingår oftast ett 10-årigt konsumentskydd, en försäkring mot allvarliga fel i huset. Då behöver du inte heller tänka särskilt mycket på övriga försäkringar. Det har entreprenörerna. Det är däremot bra om du kontrollerar så att de är tillräckligt försäkrade.

Köper du däremot huset i lösvirke eller engagerar en mindre entreprenör måste du oftast själv ombesörja försäkringar. Då bör du själv teckna en byggfelsförsäkring, noga kontrollera att entreprenörerna har tillräckligt med försäkringar som täcker även skada på 3:e man. För din egen del räcker det oftast med den hemförsäkring som du säkert har och den ansvarsdel som finns med i den. Fråga försäkringsbolaget för säkerhets skull.

Vad gäller arkitekten så har han förhoppningsvis också en ansvarsförsäkring som kan användas om något skulle hända.