Förseningsvite; hur stort?

Fråga:
Vi håller på att skriva kontrakt med en entreprenör som skall bygga ett hus som vi köpt av en hustillverkare. I entreprenörens “standard”-kontrakt specificeras ett vite på 1000 kronor per vecka vid förseningar av inflyttningsdagen.
Entreprenadkontraktet för bygget är i nuläget på strax över 900 000 kr och vi tycker 1000 kronor i förseningsvite låter väldigt lite. Det täcker ju inte ens vår hyra nu och innebär ingen kompensation för allt besvär om vi måste flytta två gånger på grund av att vi sagt upp lägenheten. Är det verkligen rimligt med enbart 1000 kronors vite, det motsvarar ju endast cirka 0,1 procents vite av entreprenadkostnaden per veckas försening. Kan vi begära mer?
Är tex en förseningsavgift på 1% av Prisbasbeloppet rimligt? Kan man kräva betalning av två flyttar, magasinering av möbler etc?

Svar:
Det vitesbelopp som Du anger torde vara klart i underkant. Det bör minst vara 0,5 -1.0 % per vecka för att vara mer rimligt.
Nej, man hänvisar däremot normalt inte till basbeloppet. En förseningsavgift av 1% av entreprenadsumman eller kontraktssumman, (beroende på vilken typ av avtal man har) per påbörjad vecka brukar vara det vanligaste.