Gäller PER’s regler?

Fråga:
Följer STR:s medlemsföretag alltid PER:s regler i sina avtal?

Svar:
Eftersom PER:s regler gäller arbeten med våtrumsenheter och de flesta medlemsföretag inte utför detta i egen regi så ingår dessa regler oftast inte i medlemsföretagens avtal.

Däremot är det viktigt att kontrollera att de under-entreprenörer som utför denna typ av arbete för medlemsföretagen (eller om byggherren har ett entreprenadavtal direkt med entreprenören) använder sig av dessa regler.