Grannens husplacering

Fråga:
Min granne har byggt ett hus ca 0,5 m från min tomtgräns och jag har godkänt bygget. Det “känns” som att huset har blivit både längre och högre än när jag skrev på.
Kan jag få en kopia från någon instans (ex kommun…) av ritningen som jag skrev på.

Svar:
Om det är en byggnad mindre än 10 kvadratmeter som din granne byggt behövs inget bygglov för detta och då finns inte denna med på någon ritning hos byggnadsnämnden. Om det är byggnad som är större än 10 kvadratmeter skall den finnas med på en ritning och då kan du begära att få se denna hos byggnadsnämnden. Gå in till din granne och mät upp hur stor byggnaden är. Är den större än 10 kvadratmeter skall den finnas med på bygglovsritningen. Du kan beställa en kopia hos byggnadsnämnden.