Grovplanering; omfattning av och ansvar för

Fråga:
Vi har just byggt ett hus där ett husföretag levererade byggsatsen, en entreprenör gjorde mark, grund, stomresning och grovplanering för tomten – resten gjorde vi själva. Vi har nu delade meningar med entreprenören gällande grovplanering. Han anser det som gjort och färdigt medan vi tycker att det är slarvigt gjort.
En hel del sprängmassa finns kvar i högar på tomten. I och med att det är en sluttande tomt så har entreprenören gjort etapper som vi önskade, men har lämnat jord- och bergmassor så att dessa hamnar 1,5 -2 m utanför tomtgränsen. Skall det verkligen godtas?
För övrigt så finns ingen täckmassa kvar, utan allt är ihopblandat med sprängmassor. Det gör tomten väldigt svårarbetad och ohanterlig.
Vad egentligen avses med grovplanering? Vad går gränsen?

Svar:
Normalt innebär grovplanering att entreprenören i sitt åtagande jämnar ut och återställer massorna från schakten runt huset. I kontraktet med entreprenören måste framgå hur mycket som skall göras med tomten vad gäller grovplaneringen. Skall t.ex. överblivna massor köras bort på entreprenörens bekostnad eller inte? Att entreprenören lämnat jord och berg utanför Din tomtgräns är inte acceptabelt. Här kan Du kräva att han tar bort dessa utan kostnad för Dig.