Grundentreprenad; fast pris?

Fråga:
Är det vanligt att man kan få fast pris av grundentrepenörer? Eller åtminstone fast pris med högst 10% avvikelse eller dyl?

Svar:
Det är mycket sällan som man får ett fast pris av en grundentreprenör, särskilt om schakt-och markarbeten ingår i entreprenaden.