Hävning pga felaktiga uppgifter från säljare?

Fråga:
Vi har nyligen undertecknat avtal om att köpa en tomt via en mäklare. Innan avtalet så bekräftade vi byggrätten via ansvariga i den aktuella kommunen, vi tog även ut flera schaktfirmor som gav oss kostadsuppskattningar för markkostnaderna. Vi träffade säljaren när vi kommit överrens om priset för tomten som visade oss tomtgränser, servitut etc. Vi berättade vilken typ av fastighet vi avsåg att bygga och poängterade att vi ej hade obergränsad budget och att den uppskattade kostnaden för markarbetet var väldigt viktig. Vi sade även att det var markarbetet som kändes mest osäkert.
Säljaren säger att anledningen till att de ej byggt på tomten var att hans fru inte vill bo där utan vill bo kvar där de bor idag. När vi nu tagit kontakt med ett flertal hustillverkare så säger en av dessa hustillverkare att han känner igen tomten och att en av hans schaktansvariga tidigare varit ute på tomten med säljaren för att få ett kostnadsförslag. Säljaren upplyser då schaktansvarige att han låtit ta jordprov via kommunen och att det är “blålera” och behöver pålas. Denna information om markens beskaffenhet förmedlar ej säljaren till oss trots att han låtit ta ett jordprov.
Vid avtalets undertäcknande frågar mäklaren säljaren om det är någon annan info som vi köpare bör känna till varav säljaren tiger. För oss ter det sig nu solklart att säljaren inte velat bygga på tomten för att han visste att markarbetena skulle bli så kostsamma och bara ville sälja den snarast.
Min fråga är:
Har inte säljaren undanhållit oss köpare relevant information som påverkar tomtens värde/beskaffenhet? Borde inte vi kunna häva köpet eller begära prisreduktion?

Svar:
Av Din beskrivning låter det som om säljaren verkligen undanhållit viktig information. Med stor sannolikhet kommer det inte finnas hinder för en annullering. Gör den skriftligt och hänvisa till just undanhållande av viktig och för säljaren känd information.