Hoppa av avtalet

Fråga:
Vi tecknade ett avtal med ett husföretag i slutet av november. Sedan dess har deras säljare varit nonchalant, otrevlig och samarbetet har inte alls fungerat.

Nu vill vi hoppa av affären och har redan nu ett annat husföretag som kan ta över, så att det inte innebär några förseningar med bygglovet. Vi känner att ifall det är problem så tidigt i förhållandet så fasar jag för att detta kommer bara att bli värre senare.

Vi har fortfarande inte gjort avropet (slutbeställningen), och undrar ifall Ni vet om det är högst handpenningen (10.000kr) som försvinner, eller ifall de har rätt att ta ut mer.

Det enda husföretaget har gjort är att ritat upp huset för bygglovet (efter en ritning som vi hade med oss) samt reviderat ritningen ett par gånger.

Enligt AA94 har säljaren rätt till ersättning för:
1. särskilda kostnader han har haft för att ingå avtalet
2. särskilda kostnader till följd av avbeställningen
3. förlust i övrigt med hänsyn till priset på varan, tidpunkt för evbeställning, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

I vårt kontrakt står följande:”köparen skall dock alltid ersätta säljaren för kostnader för bygglovshandlingar med 10.00kr”

Kan husföretaget skicka en faktura på t.ex 20-30000kr med hänsyn till det arbete som deras säljare har lagt ner på detta köp?

Svar:
Det är tråkigt när kommunikationen inte fungerar som man som köpare förväntar sig. Det säljande företaget kan ha rätt att ta ut en högre summa än den för bygglovet. Man kan hävda att det finns kostnader för säljaren som man vid en avbeställning har rätt att ta ut.<br><br>Innan Du vidtar en avbeställning tycker jag att Du skall kontakta Trivselhus ledning, marknadschef eller säljansvarig, för att diskutera på vilket sätt Du inte är nöjd med säljarens agerande. Kanske de har fler säljare i området och det är så enkelt som att byta säljare.   Går inte det tycker jag att Du skall kräva en bättre service från den säljare som Du nu har kontakt med eller fråga rent ut vad det skulle kosta om Du vill avbeställa.