Hur kontrollerar man om entreprenören åtgärdat påtalade brister?

Fråga:
Om man är osäker på att entreprenören har gjort allt som skall göras enligt besiktningsprotokollet, hur får man hjälp med att kontrollera det?

Svar:
När entreprenören åtgärdat besiktningsanmärkningarna kan man göra en s k “efterbesiktning” för, som det står i ABS 95 “konstaterande av om fel avhjälpts”.

En efterbesiktning betalas av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår vid efterbesiktningen och i annat fall av betalas beställaren.