Hur skriver man ett servitut med blivande grannen?

Fråga:
Vi ska skriva ett servitut med vår blivande granne, då vi kommer att koppla på oss på deras vatten- och avloppssystem (avseende pump samt ledning till kommunala systemet). Hur gör man?

Svar:
Ett servitut innebär att en fastighet tjänar en annan fastighet genom att erbjuda denna viss tillgång till dess mark (tex rätten att dra en väg eller en elektrisk ledning genom den tjänande fastigheten). Den tjänande fastigheten kan sägas vara belastad med en nyttjanderätt till förmån för en betjänad fastighet. För den betjänade fastigheten är det viktigt att denna rättighet inte faller bort i samband med tex avstyckningar eller försäljning.

Normalt skickas ett avtal om servitut till tingsrätten för registrering. På så sätt garanterar man att servitutet består även efter framtida överlåtelser av fastigheterna. Därigenom minskar man risken för rättsliga tvister och grannfejder. I ert fall, som avser inkoppling på kommunens VA-nät, kan det bästa vara att ni kontaktar kommunen och tillsammans med denna och grannen upprättar ett servitut.

Det låter lite konstigt att ni skall koppla upp er mot grannens kommunala anslutning. Så brukar man inte kunna göra. Skall man koppla på det kommunala nätet gör man ju det direkt med kommunen och inte genom en granne. Är det ett specialfall det här?

Om det gäller andra servitut grannar emellan kan man gärna ta kontakt med Lantmäteriet i kommunen. De hjälper också till med att upprätta servitut och medverka till att de blir registrerade hos tingsrätten.