Kan man byta ut en entreprenör?

Fråga:
Jag skulle vilja ha totalentreprenad men har nog hamnat i en lite knepig situation.

Jag har köpt en tomt. I köpekontraktet anges som villkor för köpet att jag köper ett hus från en viss husfirma samt grund från säljarens entreprenadfirma. Säljaren har dock inte ingett något större förtroende. Jag skulle föredra att köpa allt från husfirman som totalentreprenad, med både hus och grund på ett avtal. Det bästa är förstås om jag kommer överens med säljaren om detta. Men vad händer om vi inte kommer överens?

Jag har följande frågor:

1. Är dylika villkor under alla omständigheter juridiskt bindande? Är jag bunden att under alla omständigheter köpa grund och markarbeten från säljarens firma, även om priset eller villkoren är helt orimliga?

2. Vad händer om jag köper allt via husfirman utan säljarens medgivande?

3. Vilka omständigheter kan medföra att detta villkor för köp av tomten ej skulle vara juridiskt bindande?

Svar:
Det bästa är naturligtvis om Du kan komma överens med hussäljaren om att det skall vara både hus och grund från husföretaget på ett avtal. Om det inte går bör Du försäkra Dig om lite referenser på hussäljaren. Om de inte ger Dig större förtroende för hussäljaren finns det ju den möjligheten att kontakta marknadschefen på det husföretaget och fråga om det finns en annan säljare i området som Du kan fortsätta affären med.

1. I princip kan man säga att Du är tvungen att köpa från husfirman. Det är ju ett koncept som husfirman har, man säljer alltid en tomt med villkoret att det också skall levereras ett hus från husföretaget. Man får acceptera priset. Det är inte mycket att göra åt det.

2. Du kan ta upp frågan med husföretaget, men Du kan aldrig utan säljarens medgivande få köpa direkt av husföretaget.

3. Kan inte komma på något som skulle medföra detta