Kataloghus; byggel, energiförbrukning etc

Fråga:
Några frågor i samband med köp av kataloghus.
1. Kan man kräva ett maxpris på bygg-el eftersom husentrepenören borde veta ungefär hur mycket som går åt
2. Vad kan man som byggherre göra för att klara av ansvaret för att lastbilarna kommer fram till arbetsplatsen? Kan man friskriva sig från ansvar om lastbilsföretaget besiktigar innan så torde väl de ha försäkringar som täcker om de kör sönder en väggren eller grannens häck?
3. Kan man erhålla garantier från husföretaget att beräknade energikostnader stämmer? De har ju estimerat driftskostnaderna, men vad händer om dessa ökar 50% (så blev fallet där vi bor nu eftersom glaspartierna är så stora så har de beräknat fel)?

Svar:
1. Det är mycket svårt att få.
2. Du är som byggherre ansvarig för att det finns framkomlig väg för lastfordon. Om Du är osäker kan Du säkert få någon expert som kan uttala sig om det är o.k. eller ej. Om det ändå skulle vara så att en lastbil kör ner en häck eller dyl skall transportörens försäkring ta kostnaden för de skador som uppkommer.
3. Det är alltid svårt med en sådan “garanti”. Vi är olika som människor, vi vill kanske ha 2-3 grader varmare i huset än vad normen anger när man gör en energiberäkning. Man kanske vädrar osedvanligt mycket, tvättar och duschar ovanligt mycket (tonåringar!). Jag tror inte Du kan få rätt eller någon kompensation i detta fall.