Måste vi anlita husföretaget och köpa deras standard?

Fråga:
1. Vi ska köpa en tomt som Myresjöhus sköter försäljningen av. Ett kontrakt, med angiven prislista, har därmed upprättats. Detta kontrakt säger att vi ska anlita Myresjöhus när vi har köpt tomten. En arkitekt ska rita ett hus som passar in på tomten och när ritningen är klar ska Myresjöhus sätta priset. Frågan är bara hur vi kan veta att prissättningen blir korrekt när vi inte kan anlita någon annan firma?

2. Vidare har vi tänkt oss totalentreprenad och nyckelfärdigt. Den standard som ingår och de tillval som erbjuds är vi inte intresserade av, utan vi vill ha ett annat kök, trappa, dörrar, badrum, kakel osv. Hur går man tillväga för att slippa betala för husföretagets standard och istället få den inredning som vi önskar?

Svar:
1. Om man, som Du, köper en tomt av ett husföretag är det i princip alltid så att det är kopplat till att det skall vara ett hus från just det husföretaget. Oftast har man då en mindre möjlighet att påverka sitt val av hus eftersom husföretaget oftast har ett färdigt bygglov för en viss typ av hus. Detta kan dock variera från husföretag till husföretag och beroende på tomtens särskilda beskaffenhet. På tomten kanske det bara passar med en typ av hus.

Vad gäller prissättningen i ett sådant här fall har man som husköpare inte särskilt stora möjligheter att påverka den. Det är ju ett “paket” som man köper från husföretaget och det har ett visst pris. Om det är en totalentreprenad eller nyckelfärdigt är det ju det man köper och då kan man inte påverka priset. Det som man kan göra är ju att förhandla med husföretaget om att själv få sköta entreprenaderna men då är Du ju själv ansvarig för dessa och då har husföretaget inget ansvar. Om inte det sköts på ett rätt sätt kan det i slutändan bli riktigt kostsamt.

2. Detta köp rör sig som sagt om ett ”kombinations – erbjudande” i vilket tomt, hus och även inredning ingår. Säljaren har alltså räknat med att göra en vinst även på inredningsdetaljerna, men dessa oönskade inredningsdetaljer borde gå att förhandla bort. Om ni vill köpa in från någon annan bör ni kunna lösa ut säljaren, så att ni betalar påslaget men slipper betala själva materialkostnaden.