Mottagningskontroll

Fråga:
När vissa fel och brister upptäcks efter så kallad mottagningskontroll, kan det kanske vara svårt att se felet först efter avemballering. Vad har man för rätt till att felet/bristen avhjälps även efter 14 dagar efter leverans?

Svar:
Vid mottagandet av godset skall man kontrollera om det finns synliga fel eller om det saknas gods. Inom två månader måste man avemballera godset och kontrollera att det inte finns fel inuti. Denna tid finns för att man skall kunna ha godset skyddat medan man bygger så mycket på huset att man sedan kan flytta in godset och ställa det på plats. Men man har inte mer än 2 månader på sig som mest. Inom denna tid måste man alltså avemballera och kontrollera.