Slutbesiktning

Fråga:
Jag skulle vilja veta vilka rättigheter vi har  som husköpare. Vi har köpt ett nyckelfärdig hus, men märkte direkt efter besiktningen att i innetak i tre rum finns det bubblor , samt att väggen mellan vardagsrummet och hallen är sned. Jag tog kontakt med den ansvariga men jag fick svar att det är bara leva med detta, alltså dem kommer inte göra något åt det. Vi har Garbo-försäkring. Dessutom så rör sig parkett-golvet i köket dvs, när man går man känner att det gungar, och man känner golvskarven i köket. Har vi rätt att begära att det åtgärdas som ett fel, eller är det som de säger att dessa fel är så ringa att de faller inom vad man normalt får räkna med och att kostnaden för avhjälpande inte står i proportion till den olägenhet  vi får vidkännas?

Svar:
En fråga tillbaka till Er som drabbas av dylika komplikationer är huruvida Även efter en godkänd slutbesiktning har man rätt att anmärka på fel som upptäcks i efterhand, dock inom 3 månader. Ta kontakt med den som utfört slutbesiktningen och be att han kommer tillbaka. Du får räkna med att betala för detta. Garbo-försäkringen är inte tillämpbar i detta fall. Hur mycket parkettgolvet “gungar” är av betydelse för om det är något fel. Gungar det på hela golvytan eller är det bara på vissa ställen?? Är det så att det gungar eller sviktar?? Men, som sagt, kontakta besiktningsmannen igen och berätta om problemen.