Tomtmark; köp av

Fråga:
Vi har tänkt oss att köpa en tomt snart. Vi har redan kollat ut den och ska nu träffa säljaren. Vad ska man tänka på vid ett köp av tomtmark?

Svar:
Det är en mängd faktorer som man måste tänka på! Köper ni tomten genom en mäklare bör dock denne ha kontrollerat de viktigaste faktorerna, men köper ni tomten direkt av säljaren är det mycket som ni måste kontrollera själva;
–          Finns det gamla inteckningar i fastigheten? Kontrollera med banken!
–          Är det över huvud taget möjligt att få bygga på tomten? Kontrollera med kommunen.
–          Är den avstyckad, finns det en fastighetsbeteckning? Kontrollera med kommunen.
–          Om det inte föreligger hinder att bygga på tomten, vilka hustyper får man då bygga? Kontrollera med kommunen.
–          Kontrollera med kommunen om de har planer för nya vägar, järnvägar, mm som kommer att störa bullermässigt i framtiden.
–          Hur går det att lösa vatten och- avloppsfrågan? Kontrollera med kommunen. Är det kommunalt vatten och avlopp, fråga kommunen vad anslutningsavgiften är.
–          Vilken uppvärmning av huset har ni tänkt? Kan i vissa områden vara krav på viss typ av uppvärmning.
–          Ta reda på vad de närmaste grannarna är för människor.
–          Finns det servitut i en eller annan form på tomten, får grannarna köra på någon väg på tomten eller måste ni köra på grannens tom för att komma till er tomt? Finns det skriftligt avtal, sevitut, för det?

Ja, det finns säker fler frågor, men dessa är de viktigaste.