Upphovsrätt ritningar

Fråga:
Diskuterar med några grannar en fråga om ritningar. Jag vill minnas att jag har läst någonstans att man inte får kopiera ritningar hur som helst. Får man tex gå till en annan arkitekt med en husritning på ett hus man sett i en husfabrikants katalog och han gör den till “vår ritning”.

Svar:
I princip råder upphovsmannarätten även för husritningar. Om dessa används av annan än den som upprättat ritningarna gör man sig skyldig till ett brott. Gör man mindre ändringar kan man nog också vid en ev. rättsprocess bli skyldig, t.ex. bara flyttat ett fönster eller dyl. Har man ritningen som ett underlag och en idé till att skapa en ny ritning på ett hus med större förändringar kan man nog inte få det till att det är ett brott.