Vad är det för skillnad på avtalen AA-94 och ABS-95?

Fråga:
Vad är det för skillnad på avtalen AA-94 och ABS-95?

Svar:
AA-94 avser köp av monteringsfärdigt husmaterial. Det är alltså fråga om en varuleverans även om det är en leverans av alla delar till ett helt hus.
ABS-95 avser köp av arbeten s. k. entreprenad av olika slag. Detta avtal skall alltid användas när någon skall utföra arbetsprestationer på byggplatsen. Det kan vara fråga om uppförande av hela huset eller en mindre el-entreprenad.

ABS-95 skall alltid användas tillsammans med byggfelsförsäkring.
Det finns ett undantag när ABS-95 inte kan användas. Vid enbart stommontering i samband med husleverans skall det betraktas som köp och inte arbete och då skall AA-94 användas för leverans och stommontering.