Vad gäller för muntliga avtal?

Fråga:
Vad gäller för muntliga avtal?

 
Svar:
Enligt svensk rätt gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga. Men naturligtvis är det fråga om ett bevisproblem vid muntliga avtal. Vem som sa vad är mycket svårt att veta i efterhand. Därför bör man alltid se till att få nedtecknat vad som har överenskommits. Detta gäller mot alla entreprenörer och leverantörer av lös egendom.

När det gäller köp av fast egendom är man dock inte bunden som köpare utan att avtalet ingåtts skriftligt.