Vatten från grannens tomt

Fråga: Min granne skall sälja sommarstugan och vill ha ett avtal om nyttjande av mitt vatten under sommartid.  Sommarstugan är kopplad till mitt vatten (djupborrad brunn) men har eget avlopp.  Så var det när jag köpte villan. Vi har endast ett muntligt avtal om att leverera vatten  till självkostnadspris samt att de betalar en viss del av ev. investeringar. För att få bra kavalitet på mitt vatten har jag ett en-hushålls-filter mot järn och mangan samt kolfilter.

Grannarna har bara utnyttjat stugan ca 2 mån/år. Och de är väldigt sparsamma med vatten. Jag skriver gärna ett avtal. Jag vill absolut inte vara besvärlig, men jag vill heller inte försätta mig i en svår/kostsam sits. Vad skall jag tänka på?  Jag vill ju inte förbinda mig att leverera tjänligt vatten i vilken utsträckning som helst.

Om stugan kommer att nyttjas i större omfattning än tidigare kommer vi att få kapacitetsproblem i filtret. Om de gör om till åretruntboende och installerar disk- och tvättmaskin blir det ohållbart med nuvarande filter.
För- och nackdelar med olika alternativ? Avtal med ägaren eller fastigheten? Vattenförening för 2 fastigheter? Servitut?

Svar: Det bästa är väl troligen att koppla villkor till fastigheten och då genom ett servitut. Då blir det ju officiellt fastslagit hur Du vill att det skall regleras. Eftersom det här är en viktig fråga, inte minst med tanke på vad framtiden kan ha i sitt sköte, kan det vara värt att lägga några kronor på att få hjälp av en jurist med utformningen av ett servitut som reglerar hur Du vill ha det.