Vem ansvarar för leverans; köpare, husföretag eller entreprenör?

Fråga: Om man köper monteringsfärdigt hus av en tillverkare och sedan genom tillverkaren sätts i kontakt med och tecknar avtal med en entreprenör, vem av dem har då ansvaret för huset? Om det till exempel blir regnskadat eftersom det regnade mycket när leveransen av modulerna kom – vem ansvarar för den skadan? Entreprenören som skulle sätta ihop huset eller tillverkaren som skickade dit huset i ösregn?

Svar: Om Du har köpt ett monteringsfärdigt hus av en tillverkare och även köpt stomresningen av huset av tillverkaren så är det tillverkaren, husföretaget, som gentemot Dig är ansvarig eftersom Du skrivit ett kontrakt med detta. Är det däremot Du som har skrivit ett kontrakt direkt med den entreprenör som skall utföra stommonteringen är det den entreprenörens ansvarar gentemot Dig att de vidtar sådana åtgärder att det blir en fullgod kvalitet på det arbete som entreprenaden omfattar. Det kan gälla täckning av det levererade materialet, uttorkning av nerblött material mm. Här måste Du dock kontrollera vad som framgår at kontraktet med entreprenören så att det inte är så att han har friskrivit sig från dessa åtgärder och att det då framgår att det är Du som byggherre som skall utföra detta. Läs kontraktet noggrant och återkom gärna med ytterligare frågor om Du har det.