Viten enligt ABS 05?

Fråga:

Vi skall bygga nytt hus och har anlitat och skrivit avtal med entreprenör. Vi skrev på kontraktet efter att vi läst igenom det på plats, vi påpekade några “fel” som vi tyckte och de justerades. Vi trodde att nu var allt frid och fröjd.

När vi kommer hem jämför vi vårt kontrakt med ett utdrag från std ABS 05 och upptäcker till vår fasa att vitesklausulen är bortplockad! Allt annat stämmer ordagrant.

Nu till frågan.
Får man plocka bort delar av avtalet?
Hur kan vi göra för att få med detta i efterhand? (Tyvärr trodde vi nog att vi skulle skriva ett enskilt avtal om vite.)
Vad är praxis att man har med i ett avtal som hänvisar till ABS 05, hela eller delar av dokumentet?
Vad brukar man ha för summor/procentsatser i avtalet ang vitet?
Vi känner oss lurade, trots att vi läser på och försöker vara så förberedda
vi bara kan.

Svar:

I och med införandet av ABS 05 och den reviderade Konsumenttjänstlagen är passusen om vite borttagen, den förekommer inte längre. I stället gäller Konsumenttjänstlagen. Där finns angivet hur påföljder vid försening från entreprenören skall regleras. I § 24-32 finner man detta.

I grova drag innebär det att en konsument har rätt till ersättning för de faktiska kostnader man haft beroende på förseningen. Dessa kostnader skall även kunna verifieras. Eftersom Konsumenttjänstlagen står över ABS 05 är det egentligen oväsentligt vad som står i ABS 05 om det är ofördelaktigt för konsumenten. Konsumenttjänstlagen gäller. Du behöver således inte skriva något särskilt i Ditt kontrakt eftersom det redan är reglerat i lagen.