Klinkers- ej överensstämmande leverans

Fråga:
Vi har köpt ett hus av hus. Inflyttningen var den 10 december -03. Beskiningen gjordes någon dag efter inflyttning.

Efter någon månad reagerade vi samt våra gäster på att klinkersgolvet i hallen inte stämmde överens med hur vi planerat våran ritning. Det saknades ca 1 decimeter från en vägg där klädkammaren slutade. Enligt ritningen skulle golvklinkert gå ända ut på den väggen för att ge ett enhetligt intryck. Vi tänkte att detta tar vi upp på 2 års beskitingen igen och lät det bero med det. Av en händelse var vi i kontakt med husföretaget i ett annat ärende. Jag påpekar då denna miss och får till svar att enligt ABS 95  kap 7 10 § skulle vi har anmält detta senast 3 månader efter beskitningen så nu har vi missat den rättigheten.

Jag blir mer än förvånad dels för att vi har ju faktiskt betalat för ett visst antal kvadratmeter klinkers som vi inte har fått. Samtidigt som en van besiktningsman som har till ansvar att jämföra ritningen med hur huset levererats stämmer överens också har missat detta. Dessutom har Hjältevadhus inte lyckats med att följa en ritning som deras återförsäljare har ritat upp åt oss samt att vi antog att det vi inte sett på den första besiktingen kunde tas upp på 2 års besiktningen när den kom.

Min fråga till er är har jag försutit mina rättigheter? Jag har betalat för någonting som inte levererats, för en ritning som husföretaget misslyckats att läsa på fabriken en miss som även besiktningsmannen gjort.

Kan man dra av det kostnad för kakel som vi har betalat. För vi har ex betalat för 10 kvm klinkers men bara fått 9 kvm. Sveda och verk för att hjältevadhus inte kan läsa ritningar?

Svar:
Det är så att enligt huvudregeln skall Du ha anmärkt på sådana saker inom 3 månader, som inte fanns vid slutbesiktningen eller som inte var möjliga att upptäcka. I det här fallet så fanns det ju helt klar möjlighet att upptäcka detta vid slutbesiktningen men eftersom varken Du eller besiktningsmannen har sett detta kan det rimligen inte vara något stort fel. Att det dessutom tog en månad innan det upptäcktes är väl även det ett bevis på att det inte är något stort fel.  Eftersom Du inte då i detta skede anmärkte på det så har Du förverkat Din rätt ett få detta åtgärdat.  Det finns dock en möjlighet och det är att begära en särskild besiktning, ABS 95, 7.10.C samt 7.10. Den får Du med stor säkerhet betala själv, en kostnad av 3.500:- till 4.000:-, eftersom den troliga utgången av en sådan besiktning blir att det betraktas som ett mycket litet fel som inte kommer att åtgärdas.

Eftersom Du inte har gjort en formell anmärkning inom föreskriven tid är det mycket små chanser att Du skall få någon ersättning för 1 kvm. mindre klinker. Entreprenaden är ju godkänd och anmärkningar har inte kommit företaget tillhanda inom den tid som föreskrivs i ABS 95. Det är helt uteslutet att få ersättning för Sveda och Värk.

Det är nog så att Du får leva med detta