Radiatorer eller golvvärme?

Fråga:
Jag väljer mellan att bygga platta på mark med golvvärme eller radiatorer på entréplan. Golvvärme anser en del vara oekonomisk då en del värme går ut i mark, det är trögt och dessutom uppstår ju kallras vid fönster och ventiler, som kan orsaka drag – vilket vi själva upplevt. Radiatorer minskar ju kallraset men hur fungerar en platta på mark utan golvvärme? Dels komfortmässigt – blir det kallt på golvet? Dels ur fuktsynpunkt. Hur bör plattan vara isolerad om man väljer radiatorer? På tal om radiatorer -är det sant att oljefyllda radiatorer kan explodera? Finns det bra fungerande direktverkande radiatorer eller bör man välja vattenburna?

Svar:
Oavsett om Du väljer en platta på mark med eller utan golvvärme skall det finnas tillräckligt isolering under plattan. Den tjocklek som man skall eftersträva är 25-30 cm. Då undviker man värmeförlust från golvvärmen och ner i marken. Om Du inte har golvvärme upplevs golven naturligtvis som kallare eftersom de då inte har högre temperatur än luften i rummet. Har Du golvvärme är ju temperaturen på golven några grader högre och upplevs då som varmare.

Om en platta på mark är utförd på rätt sätt skall det inte vara något problem med fukt oavsett om Du har golvvärme eller inte. Det är andra faktorer som påverkar det.

Påståendet att golvvärmen är mer trög än radiatorvärme är alldeles riktigt. Det är inte möjligt att anpassa till snabba temperaturväxlingar eftersom plattan lagrar mycket värme och det tar lång tid att göra sig av med den värmen. Det är också riktigt att man kan uppleva kallras från fönster när man har golvvärme. Särskilt om man har ventilationsspringa i fönstren eller väggventiler.

Att oljefyllda radiatorer skulle explodera har jag inte hört talas om. De ger en mycket jämnare värme än vanliga el- radiatorer.

Om Du är inne på vattenradiatorer är det ju ett helt annat system än el-radiatorer. Vattenradiatorer kräver ju en lokal uppvärmningskälla i huset, en el-, olje-, eller ved- panna. Det är en dyrare installation än att välja direktverkande el-radiatorer men ger inga alternativ till uppvärmningskälla. Väljer Du ett vattenburet system är man ju lite mer flexibel med tanke på den framtida energikostnaden.