Antal vägguttag

Fråga:
Ett par frågor om El, TV och telefoni i hemmet.

Finns det någon standard för hur många vägguttag, TV-uttag och telefonuttag som det skall finnas i hemmet? Antalet varierar väldigt mellan olika husfabrikanter och varför gör det detta?

Det lär finnas hemnätverk ute på marknaden idag som distribuerar TV, Telefoni och Data i samma system har ni någon erfarenhet kring dessa system och finns det några fallgropar? Det verkar ju vid en första anblick som om dessa system skulle vara ett vettigt alternativ till ett mera konventionellt system med telefonuttag och TV uttag i hemmet. Men min osäkerhet är stor.

Svar:
Det finns en standard för hur många el-dosor mm som skall finnas i varje rum. Av erfarenhet vet man att detta sällan passar den enskilde husköparen eftersom varje familj har sina speciella önskemål. Därför är det vanligast att man som husköpare talar om för husföretaget vilka önskemål som man har.

Den andra frågan som Du ställer har vi inget svar på. Någon djupare erfarenhet av det har vi inte.