Brunn

Fråga:
Vad skall man tänka på vid borrandet av brunn? Nåt speciellt minsta djup?

Svar:
Djupet på en borrad brunn har i princip ingen betydelse, det viktigaste är ju att brunnen ger vatten. En mycket viktig fråga att ställa är i stället hur många liter per minut som brunnen ger! Ta reda på det och Du skall även ställa frågan hur mycket vatten brunnen ger under extremt torra somrar. Den kanske sinar!