Fasadmålning- räcker en strykning?

Fråga:
Vi håller just nu på att bygga ett hus. I förhandlingen med försäljaren av huset om priset för de olika delarna i projektet ingick målningen och vi kom överens om ett pris som skulle inkludera tapetsering och målning inne och målning ute. I en förhandling kring en del andra frågeställningar gjordes dessutom en separat överenskommelse om att försäljaren skall stå för den del av utomhusmålningen som överstiger en viss summa, detta finns det papper på. Detta och priset vi skall betala för målningsarbetena är vi fortfarande överens om.
Det har nu uppstått en konflikt kring hur många strykningar med färg på utsidan som ingår.

Det har tidigare ej specificerats vare sig muntligen eller skriftligen utan arbetet har endast beskrivits både muntligen och skriftligen som ”utvändig målning”. Vi tog för givet att det gällde en målning som uppfyller eventuella normer och bestämmelser för hur utomhusmålning skall göras och såg ingen anledning att speciellt fråga om till exempel färgtyper eller antalet strykningar.
Huset levereras skyddsmålat men denna är mycket tunn. Målaren som är anlitad av byggentreprenören hävdar nu bestämt att det krävs ytterligare tre strykningar på vårt hus för att uppnå ett acceptabelt slutresultat och för att uppfylla kvalitetsnormer. Han menar att han inte kan lämna några garantier på utomhusmålningen om han inte gör en strykning med grundfärg och två strykningar med den färg huset sen skall ha.
Husförsäljaren hävdar att det totalt räcker med enbart en strykning till och det med den färg huset skall ha och alltså ingen strykning med
grundfärg alls. Hon har dock hittills inte varit beredd att ge några skriftliga garantier för att detta verkligen räcker. Hon menar att om vi inte tycker det räcker så får vi själva betala för ytterligare strykningar.
Vi anser att vi köpt en färdig utomhusmålning och att fackfolk skall få avgöra hur denna skall göras för att hålla god kvalité och därför vill vi ha tre strykningar enligt målarens bedömning och med färg som rekommenderas.
– Vilka normer finns för utomhusmålning?
– Vem har rätt, vi och målaren eller försäljaren?
Om vi och målaren har rätt eller om det till exempel skulle vara så att det är rimligt med två strykningar, hur gör vi då för att få detta?

Svar:
Stå på dig!
Påståendet att det skulle räcka med 1 strykning är helt fel. Detta borde alla vara medvetna om, även hussäljaren. Det minsta man skall acceptera är 2 strykningar. Det kan räcka om huset kan målas kort efter att leveransen har skett då den grundmålning som husföretaget har gjort fortfarande utgör en grund för färdigmålningen med 2 strykningar. Har det gått t.ex. en vinter mellan huset är levererat och när det skall målas bör det grundmålas 1 gång innan färdigstrykningen sker.
Du skall i detta fall fortsätta att kräva 2 strykningar. Kontakta gärna några färgtillverkare och lyssna på deras uppfattning om ytterligare grundmålning behövs. Be även att få Målarmästarnas skriftliga rekommendationer för målningsbehandling utomhus. Men, som sagt, stå på Dig om 2 strykningar med färdigfärgen!