Hur känsligt är ett hus för regn under själva byggtiden?

Fråga:
I vårt fall är husets ytterväggar, två hjärtväggar i trä samt takstolar (1 1/2 plans hus) uppsatta, men taket är ännu inte färdiglagt. Imorse regnade det dock en hel del, ca 2-4cm vatten som låg på betongplattan i huset. Kan betongplattan skadas? Hur stor är risken för mögel och fuktskador på hjärtväggar och takstolar? Är risken större nu när det delvis lagda taket blockerar ventilationen och hindrar solen från att skina in?

Huset byggs på platta på mark och är i trä. Hur skall snickarna fortsätta sitt jobb? Måste allt hinna torka av sig självt innan de smäller upp taket och fortsätter jobba? När och hur kan man se om träet blivit fuktskadat? Hur påverkas takstolar, gips och spånskivor av regn?

Kan man kräva att snickarna skall täcka över hela huset om de inte sätter upp taket medan huset är torrt?

Visst borde där väl även ha täckt över material som skall användas senare – ex. gips, träplankor etc?

Svar:
Det är inte så farligt att det har kommit regn på betongplattan där mellanväggar skall monteras. Det sker en ganska snabb uttorkning när taket väl är på. Den fukt som finns kommer att försvinna och varken påverka kvaliteten eller ge framtida problem.

Vad gäller regn på hjärtväggar och takstolar så har det ingen som helst betydelse för husets kvalitet. Man kan lugnt lägga på taket utan att det torkat först. Den fukt som tillförs genom regn kommer endast att ligga ytligt på trät och torkar undan med luftens hjälp inom kort tid, även om taket skymmer sol och vind.

Däremot tycker jag att det kan krävas av snickarna, eller av andra, att material i form av gipsskivor, träskivor, träreglar och annat material skall täckas så regn eller dagg inte gör att materialet blir vått. Eftersom detta material kommer att ligga en tid i buntat skick kan fukten inte snabbt torka ut. Då finns risk för mögelbildning och det skall man undvika. Det är så lätt att dra över en presenning eller plast för att skydda materialet.