Kostnad för att frakta bort lera

Fråga:
Ponera att det visar sig finnas en hel del lera när grävarbetet påbörjats för grunden, och att all lera behöver grävas upp. Kostnaden hamnar på flera hundratusen kronor utöver avtalet för att fylla igen hålet.

Finns det någonstans att vända sig för att få hjälp med vem som har ansvaret för detta? Är det jag själv? Skulle tex jag ha tagit markprover innan grävningen började eller är det säljaren av marken som skulle gjort något.

Vill tillägga att tomten är köpt av kommunen och det enda jag fått är en karta med höjdangivelser.

Svar:
I det köpekontrakt på tomten som Du tecknat med kommunen borde det framgå någonstans i texten vem som skall göra en geoteknisk undersökning, köparen eller säljaren. Eftersom Du köpt tomten av kommunen borde de med sin kunskap om markförhållanden i kommunen redan ha gjort en geoteknisk undersökning eller i vart fall poängterat att Du skulle göra en, helst innan ett kontrakt skrevs.

Jag tror att det nu i efterhand är mycket svårt att driva en ersättningsfråga mot kommunen. Men kontrollera noga i kontraktet om det framgår något om geoteknisk undersökning.