Löper hus med torpargrund större risk att drabbas av mögel och fuktskador än hus på platta?

Fråga:
Löper hus med torpargrund större risk att drabbas av mögel och fuktskador än hus på platta?

Svar:
Detta är en fråga som de lärde tvistar om! Frågan är inte så lätt att besvara. Oftast beror problem på arbetsutförande. Slarvar entreprenörer med arbetets utförande kan det bli problem med vad som helst. Om man skall välja en torpargrund eller platta på mark är inte alltid så lätt att avgöra. Det kan ha med markförhållandena att göra, det kan ha med val av golvvärme att göra.

En torpargrund kan vid felaktigt utförande och i kombination med vissa geografiska förhållanden orsaka problem. Ligger tex huset lågt beläget i naturen och är det omgärdat av mycket skog så att ventilationen i grunden reduceras kraftigt, kan viss påväxt av mikroorganismer ske. Normalt räcker dock inte detta i sig för att husets kvalitet skall äventyras.

Normalt skall det inte vara några problem med varken torpargrund eller platta på mark om de utföres på rätt sätt. Det är som sagt mer styrt av andra faktorer vad man vill välja.