Olika entreprenörers ansvar

Fråga:
Jag har låtit bygga ett Aneby Hus. Det har varit problem under hela byggtiden. Entreprenörer har förmedlats genom Aneby. Dessa har visat icke kunniga för sina arbetsuppgifter och grundentreprenören har riktat hot mot mig och min familj.
Det har nu uppstått en ansvarstvist mellan grundentreprenören och byggaren.
Grunden har nämligen visat sig vara felaktig, men byggaren har utan att se till att grunden är korrekt ändå rest upp huset. Detta har medfört att felet i grunden följt med huset ända upp till taknocken.
Vem har ansvaret för felet ?  Vem är skyldig att rätta till felet ?

Svar:
Rent generellt kan man säga att båda entreprenörerna har gjort fel. Grundentreprenören som utfört en grund med fel och brist och byggaren som har monterat ett hus på en felaktig grund. Byggaren har skyldighet, och inte minst av eget intresse, att kontrollera det underlag han skall montera huset på. Det är ju mycket lätt att göra det. Om han då finner grunden undermålig skall han vägra att montera huset och då går han fri från ansvar.

I detta fall har byggaren inte gjort så och då måste han anses som medansvarig och till och med huvudansvarig gentemot Dig eller husleverantören. Här beror det lite på hur kontrakten ser ut. Har Du skrivit avtal direkt med grundläggaren och med byggaren eller har Du ett avtal med byggaren som i sin tur har anlitat grundläggaren? Eller är det så att Du har ett avtal med husleverantören på hela entreprenaden?