Ombyggnad av fritidshus till året runt- bostad?

Fråga:
Vad krävs rent praktiskt om man vill omvandla ett fritidshus till året-runt-boende? Hur ser det ut ekonomiskt?

Svar:
Man kan givetvis använda sitt fritidshus som åretruntbostad utan att göra någonting, bara man är medveten om ett antal faktorer. De viktigaste kanske är dessa!

*Finns det tillgång till vatten till huset och helst inomhus hela året? Är vattenledningar lagda på frostfritt djup eller måste Du lägga om dessa eller förse dem med elektrisk värmekabel för att det inte skall frysa under vintern? Fungerar avloppet på vintern?
*Finns det tillräckligt med elektricitet fram till huset för att klara en ökande belastning för att värma upp huset? Räcker det till varmvattenberedare, spis, mm?
*Om det från början inte finns någon eller bara lite isolering i väggar och tak kanske hela huset måste tilläggsisoleras för att få en rimlig uppvärmningskostnad.
*Finns det en diffusionsspärr i väggar och tak? Om det inte finns det riskerar man att få fukt inne i väggkonstruktionen beroende på hur tjock isoleringen är.
*Finns det någon ventilation i huset? Kanske måste installeras för att få ett bra inomhusklimat
*Har fönstren 1- glas, 2- glas eller 3- glas? De bör ju ha minst 2 glas för att värmeförlusterna inte skall bli alltför stora. Var beredd på att det också kan bli kondens på insidan av fönstren om det är ogynnsamma klimatförhållanden inne i huset och det är kallt ute.
*Finns framkomlig väg till huset under vintermånaderna med snöröjning? Klarar vägen körning med bil under tjällossningen?
*Finns det öppen spis eller braskamin som ”reservvärme”?

Kostnaden för att isolera ett hus så att det blir “året-runt-standard” är svårt att svara på eftersom det beror på en del faktorer, tex om Du skall tilläggsisolera från utsidan på huset eller från insidan. Skall Du byta fönster? Skall Du byta fasadbeklädnad? Påverkar tilläggsisoleringen köksutrustningen, badrum, mm. Innan man kan bedöma vad kostnaden blir för en tilläggsisolering måste Du göra en bedömning vad hur mycket som Du vill göra samt kontakta några lokala byggare som kan ge Dig ett pris.

Det finns säkert fler faktorer i det enskilda fallet, men dessa går ej att besvara eftersom detaljkännedom om huset saknas.

Du hittar mer om fritidshus på vår systerportal Villaportalen.se.  >> Fritidshustillverkare