Putsade fasader

Fråga:
Vi håller på att bygga ett hus med putsad fasad. Husföretaget använder sig av STO’s system, dvs. puts, frigolit, utegips. Vi är lite oroliga för detta med utegips med frigolit på. Vi har fått många påpekanden att frigoliten skapar en fuktspärr som sin tur gör att mögel börjar växa på pappen på gipsen. Vi har hört att bl a Skanska byggt ett helt område med samma puts-system. De har efter en tid rivit ner alla fasader med puts och bytt ut gipsen mot skivor av minorit material. Vet ni om detta är sanna påståenden eller bara rykten? Vad är bästa underlag för putsen då man har utegips? Huset har stått med utegips på sedan den 26 januari. Vi bor i Skåne.

Svar:
Det är alltid en liten risk med putsade hus. Vid ett mindre bra utfört arbete eller extrem väderpåverkan kan det bli ett sämre resultat än vad man förväntat sig. Används, som i detta fallet, STO´s system och deras entreprenörer borde risken för att det skall hända något i framtiden inte vara särskilt stor. Men det viktigaste är trots allt själva utförandet och där är det viktigt att man är noggrann.